vrijdag 30 september 2016

Archeologische vondst maakt reizen Oman werkelijk...


Reizen Oman, archeologie van Zuid-Oman

Zuid-Oman, knooppunt wierookexport
Het bestaan van een historische stad uit de periode van koning David en koning Salomo heeft een opmerkelijke link met de archeologie van Zuid-Oman. Maak uw reizen Oman compleet door Zuid-Oman te bezoeken en u te verdiepen in de archeologische schatkist die Zuid-Oman vormt. Onderneemt u binnenkort reizen naar Oman? Laat Jan Willem Hamel (auteur Reishandboek Oman en eigenaar Hamel Travel) uw reizen naar Oman begeleiden en tot in detail uitwerken.

Bel hem (06 22722189, vanuit het buitenland +31 6 22722189) om uw wensen door te nemen. Jan Willem Hamel treedt in Zuid-Oman (dat hij als geen ander kent) graag op als uw gids - bel even voor meer informatie.

'Stad uit de tijd van koning David'

Dit artikel werd op 14 sep. 2016 gepubliceerd in het Reformatorisch Dagblad. Schrijver Alfred Muller gaat uitgebreid in op de vondst van ruinestad Khirbet Qeifaya, mogelijk het Bijbelse Saaraim. Het complex bevindt zich circa tien kilometer ten zuiden van Beit Shemesh in Israel. Dit zou een versterkte stad zijn geweest, die was gesitueerd tussen de heuvel waarvan wetenschappers vermoeden dat het Azeka was en Khirbet Shuwayka (mogelijk het Bijbelse Socho). Muller legt uit dat Khirbet Qeifaya mogelijk dateert uit de periode van koning David of koning Saul - er zijn namelijk olijfpitten gevonden die dateren uit 1050-969 voor Chr.

Belangrijk stuk puzzel David en Salomo

Deze vondst is opmerkelijk omdat er weinig tot geen overblijfsels uit de tijd van David en zijn zoon Salomo worden ontdekt. Dit is een stukje van de complexe puzzel van het Midden-Oosten tussen de 16e en 8e eeuw voor Chr.

Koninkrijk Sheba en Oman

Wadi Dirbat, badplaats koningin van Sheba
Naast olijfpitten refereert Alfred Muller ook aan de tekst, in circa 800 voor Chr. aangebracht op een gedenktsteen (Tel Dan). Hierin worden diverse koningen genoemd, waaronder die van Israel (en het huis van David). Als hiermee het bestaan van koning David en koning Salomo is aangetoond, maakt dat ook de reis die de koningin van Sheba naar Salomo ondernam (ca. 970 en 940 voor Chr.) beter uit te leggen.
Sheba stond bekend om zijn enorme wierook-, mirre- en goudvoorraden. Mogelijk behoorde het uiterste zuiden van Oman tussen de 1e eeuw voor Chr. en de 6e eeuw na Chr. tot dit rijk - of stond er direct mee in verband.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten